+420 720 100 888 info@barta-tour.cz

Všeobecné obchodní podmínky

 • Vyzvednutí klientu v hotelu, který je v centru Prahy je v ceně výletu.
 • Vyzvednutí klientů z hotelu a odvoz na centrální místo odjezdu se nepočítá do celkového času výletu.
 • Klienti musí být v čas na dohodnutém místě vyzvednutí. Zmeškání domluveného času a tím pádem i výletu není důvodem k vrácení peněz.
 • U výletů, které zahrnují odvoz zpět do hotelu, musí klient v den výletu nahlásit místo vysazení průvodci nejpozději do 13:00.
 • Čas vyzvednutí z hotelu klientů určuje dopravce a není shodný se začátkem času výletu. Zpožděné vyzvednutí z hotelu není důvodem k refundaci.
 • Klienti, kteří bydlí v docházkové vzdálenosti od hotelu mohou být vyzvednuty zaměstnancem Barta Tour a ten je může doprovodit na místo odjezdu pěšky.
 • Všechny výlety jsou zajištěny v anglickém jazyce. Výlety v jiných jazycích jsou domluveny předem s klientem.
 • V navštívených objektech je zajištěn lokální průvodce v anglickém jazyce. V jiných jazycích je průvodce zajištěn jen v případě, je-li dostupný.
 • Klient je povinen držet se skupiny a dbát pokynů průvodce.
 • Barta Tour nenese zodpovědnost za ztrátu nebo zapomenuté věci.
 • Barta Tour negarantuje rychlost internet na palubě autobusu. Rychlost se může měnit v závislosti na dostupnosti signálu v dané lokalitě.
 • Z důvodu zvýšené vodní hladiny je možné změnit trasu okružní plavby lodí.
 • Cena pro děti platí od 3 do 11 let. Děti do dvou let mají výlet zdarma. Sedačky a podsedáky pro děti je potřeba domluvit předem, ale společnost její dodání negarantuje.
 • Cena pro studenty platí ve věku od 12ti až 26ti let po předložení platné studentské průkazu. Cena pro seniory platí od 65 let věku.
 • Jakékoliv připomínky a reklamace ohledně služeb Barta Tour je nutno řešit ihned po skončení výletu. Reklamaci je potřeba sepsat písemně s průvodcem nebo se zaměstnancem Barta Tour
 • Bezplatné zrušení výletu je možné do 24 hodin před termínem odjezdu.
 • Cena Osobní nabídky je kapacitně omezena. Cena je konečná a nevztahují se na ní žádné slevy.
 • Cena Nejvýhodnější nabídky je konečná, na nabídku se nevztahují žádné další slevy – akce, student, senior, dítě atd.
 • Barta Tour si vyhrazuje právo na změny v programu a v ceně v případě neočekávaných změn návštěvních hodin objektů, dopravních omezení, konání kulturních událostí a neočekávaných přírodních podmínek.
 • Obchodní podmínky v dalších jazycích naleznete na našich webových stránkách www…..